Zajistit si dopravní značení může být jednodušší, než si myslíte

Když jedeme ve voze, často už ani nevnímáme, jak komplikovanou dopravní sítí každý den projíždíme a jak skvěle je vyřešené dopravní značení. Pro řidiče je dopravní značení jediným zdrojem informací o tom, na co si mají dát na cestách pozor. Již v autoškole se každý musí naučit znát všechny značky, aby se mu nestalo, že by si za volantem uvědomil, že nějaké nerozumí. Když potřebujete zajistit dopravní značení, slouží k tomu specializované společnosti, mezi které patří TOP Znak s.r.o.

Prodej i pronájem dopravního značení

Společnost dokáže zajistit kompletní realizaci dopravního značení. Dokonce navrhuje a projektuje DIO, neboli projekty dopravně inženýrského opatření. Tento projekt je požadovaný odborem dopravy jako podklad pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, aby se práce mohly provést. Společnost má přímo na svém webu https://www.topznak.cz eshop, ve kterém nabízí všechny druhy značek, které se u nás používají. Pořídit je zde možné jak dopravní značky, tak i dopravní značení, dopravní zrcadla, parkovací sloupky a zábrany, zpomalovací prahy, vodící prahy. příslušenství a řadu komponentů.

Dopravní značení Praha se nemusí pouze kupovat, společnost zajišťuje i jeho krátkodobý nebo dlouhodobý pronájem. Když dojde k dočasným úpravám vozovky, stavebním pracím nebo nějaké závadě, vždy je potřeba místo dočasně označit a pro tyto účely je pronájem značení nejvhodnější. Společnost vám pronajme veškeré svislé dopravní značení, přechodové lávky pro pěší, světelnou signalizaci, plastová svodidla plněná vodou, plastové i kovové zábrany, plastové směrové desky Z4 a mnoho dalšího. Značení bude dopraveno až na místo a realizováno podle projektu DIO. Každý den bude kontrolované a udržované v provozuschopném stavu. Když už nebude zapotřebí, bude zajištěna demontáž a uvedení vozovky do původního stavu.